skip to Main Content
Bestellingen worden op de eerstvolgende dinsdag verzonden 06 55 34 65 90 webshop@welkin.nl

Via dit Privacy Beleid informeert Welkin Kinesiologie Webshop jou over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Welkin Kinesiologie Webshop is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij respecteren jouw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welkin Kinesiologie Webshop verwerkt de persoonsgegevens die we van jou ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die jij achterlaat op de website bij een bestelling. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: jouw naam, adres en overige contactgegevens.

Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verwerkt?

Welkin gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van jouw bestelling;
  • het verzenden van de bestelling;
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
  • om jou onze nieuwsbrief toe te zenden (indien hier toestemming voor gegeven is);

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar. Welkin Kinesiologie Webshop zal jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij je daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Welkin Kinesiologie Webshop of indien Welkin Kinesiologie Webshop daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op jouw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zijn geanonimiseerd en zijn niet naar jou te herleiden. Je kunt jouw internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Welkin Kinesiologie Webshop bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Welkin mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een gespecificeerd verzoek tot Welkin Kinesiologie Webshop richten door een e-mail te sturen naar webshop@welkin.nl, onder vermelding van jouw naam en adres. Welkin Kinesiologie Webshop zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Welkin Kinesiologie Webshop de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

Welkin kan dit Privacy Beleid wijzigen. We raden dan ook aan dit Privacy Beleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit Privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 28-08-2018.

Back To Top